Giới thiệu về Liên minh Nước sạch

 Nếu bản đồ Việt Nam được thể hiện bằng một bức tranh thêu, có thể nói mỗi đường thêu đều là mạch nối của các nguồn nước giàu có từ hàng ngàn các con sông, suối, hồ, ao lớn nhỏ khác nhau. Các nguồn nước thiên nhiên này cung cấp nước uống, nước sạch cho con người, động vật và cỏ cây hoa lá. Thử tưởng tượng các đường nét thêu đó bị ô nhiễm bởi rác thải, nước thải, phế thải, từ các hoạt động sản xuất kinh doanh của con người, và các ô nhiễm từ hóa chất (phân bón, thuốc trừ sâu…) bức tranh thêu Việt Nam sẽ như thế nào? Ngăn ngừa và kiểm soát các nguồn ô nhiễm xả thải vào nguồn nước thông qua cải thiện các chính sách về nước, thay đổi các thực hành, phương thức suy nghĩ để cùng nhau giữ gìn bảo vệ nguồn tài nguyên nước, đảm bảo cho sự tiếp cận an toàn các hoạt động kinh tế và dân sinh giúp cho bức tranh thêu Việt Nam ngày càng tươi đẹp và đầy sức sống. Đó chính là tầm nhìn chiến lược của Liên minh Nước sạch (được biết đến như Liên minh Vận động Chính sách Ngăn ngừa và Kiểm soát Ô nhiễm nước, viết tắt là LMNS).
Chi tiết ...

Tin tức và sự kiện nổi bật

Khuyến nghị chính sách

Câu chuyện điển hình

Liên minh Vận động Chính sách Ngăn ngừa và Kiểm soát Ô nhiễm nước
Phòng 501 – 502, Nhà E1, Khu ngoại giao đoàn Trung Tự Số 6, Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội

Điện Thoại:043-9728 063/064
Website: http://ccw.vn
Copyright © 2013 Liên minh vận động chính sách và kiểm soát ô nhiễm nước - All right reserved