Hội thảo "Chương trình hành động bảo vệ Hồ Hà Nội"

Thủ đô Hà Nội với nét đặc trưng hiếm có trên thế giới là có một hệ thống ao hồ, sông ngòi phong phú. Tuy nhiên do áp lực của quá trình đô thị hóa và tăng trưởng dân số những nguồn nước này đang phải đối mặt với ô nhiễm, suy thoái và lấn chiếm nghiêm trọng đặc biệt là trong bối cảnh dự báo của biến đổi khí hậu và mức độ nghiêm trọng ngày càng tăngcủa thảm họa thiên tai. Hiện nay một trong những giải pháp quan trọng khôi phục và bảo vệ các nguồn nước nói chung và hệ thống ao hồ tại Hà Nội nói riêng là sự tham gia của cộng đồng trong công tác giám sát và ngăn ngừa ô nhiễm nước, điều này cũng đã được thể hiện trong hiến pháp 2013 và luật bảo vệ môi trường 2014.

Năm 2015 Liên minh Nước sạch sẽ tổ chức triển khai xây dựng các mô hình cộng đồng tham gia giám sát ô nhiễm nước, với mục đích:

Người dân tham gia giám sát thường xuyên chất lượng nước, các nguồn gây ô nhiễm. Thiết lập cơ chế báo cáo, chia sẻ thông tin giữa cộng đồng và các cơ quan quản lý, truyển thông.
Cộng đồng đóng góp các sáng kiến ngăn ngừa và xử lý ô nhiễm nước
Nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo  vệ môi trường hồ Hà Nội.

Một trong những địa bàn quan trọng mà LMNS sẽ xây dựng là tại Hà Nội tập trung chủ yếu vào giám sát tại các Hồ Hà Nội, trong đó Chương trình hành động bảo vệ Hồ Hà Nội đóng vai trò quan trọng.

Hội thảo đã nhận được rất nhiều sáng kiến bảo vệ hồ Hà Nôi từ các cộng đồng. Đồng thời các cộng đồng đều cam kết mạnh mẽ sẽ chung tay bảo vệ hồ Hà Nội.


Một số hình ảnh tại Hội thảo

Bà Nguyễn Ngọc Lý, Giám đốc CECR - Tổ chức điều phối LMNS phát biểu khai mạc HT

Chủ tịch CLB HHN chủ trì Hội thảo

Bà Phương Hoa, Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Phụ nữ thành phố Hà Nội đọc diễn văn tại HT

Toàn cảnh Hội thỏa

Phường Ngọc Khánh phát biểu

phường Quảng An

Phường Hạ Đình

Đại diện nhóm sinh viên

Bà Lê Thanh Binh - Chi hội nữ Trí thức BVMT&BĐKH phát biểu
 

Thùy Trang - LMNS

Các bài liên quan

Liên minh Vận động Chính sách Ngăn ngừa và Kiểm soát Ô nhiễm nước
Phòng 501 – 502, Nhà E1, Khu ngoại giao đoàn Trung Tự Số 6, Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội

Điện Thoại:043-9728 063/064
Website: http://ccw.vn
Copyright © 2013 Liên minh vận động chính sách và kiểm soát ô nhiễm nước - All right reserved