Hội thảo chuyên gia "Thảo luận xây dựng hồ sơ đề xuất Luật Kiểm soát Ô nhiễm nước"

Sau thành công của hội thảo "Ảnh hưởng của Ô nhiễm nước tới Sức khỏe - Kinh tế: Góc nhìn Chính sách" ngày 22/11/2014, đó là quá trình vận động cho ra đời Luật Kiểm soát Ô nhiễm nước nhận sự đồng thuận của Tổng Cục Môi trường, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Viêt Nam (VUSTA) và Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc Hội, và mở ra một chương mới là Liên minh Nước sạch sẽ cùng với các chuyên gia cùng nhau xây dựng Hồ sơ đề xuất Luật Kiểm soát Ô nhiễm nước để đưa vào chương trình xây dựng Luật của Quốc hội vào kỳ họp năm 2015.

Hội thảo chuyên gia lần này nhằm mục đích khởi động chương trình, kết nối các nhà quản lý, chuyên gia làm Luật ở 7 bộ (Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công thương, Bộ Y tế, Bộ Tư pháp, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Bộ Xây dựng) và xác định những hoạt động cần thiết cho việc xây dựng hồ sơ đề xuất Luật.

Tại Hội thảo rất nhiều ý kiến đã được đưa ra nhưng đều thông nhất rằng việc xây dựng hồ sơ là cần thiết nhưng bước quan trọng nhất là cần phải rà soát lại hệ thống văn bản pháp luật đang hiện hành ở Việt Nam có liên quan tới Kiểm soát Ô nhiễm nước, xem hệ thống này thiếu quy định nào, chồng chéo nhau như thế nào, hay là các điều luật đã có nhưng chưa đầy đủ.... hay là do việc thực thi kém.

Tất cả các ý kiến của các chuyên gia tại Hội thảo sẽ được ban thư ký ghi chép để làm cơ sơ xây dựng các hoạt động cho việc xay dựng hồ sơ Luật Kiểm soát Ô nhiễm nước.Các bài liên quan

Liên minh Vận động Chính sách Ngăn ngừa và Kiểm soát Ô nhiễm nước
Phòng 501 – 502, Nhà E1, Khu ngoại giao đoàn Trung Tự Số 6, Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội

Điện Thoại:043-9728 063/064
Website: http://ccw.vn
Copyright © 2013 Liên minh vận động chính sách và kiểm soát ô nhiễm nước - All right reserved