Hội thảo “Đánh giá kết quả hoạt động năm 2014 và Xây dựng kế hoạch năm 2015”

Tại hội thảo, tất cả các thành viên Liên minh đã có thời gian nhìn lại một năm hoạt động của Liên minh trong năm vừa qua. Trong năm đầu tiên của chương trình các hoạt động chủ yếu tập trung vào nghiên cứu, vận động chính sách, truyền thông nhằm xây dựng cơ sở pháp lý và khoa học cho việc hoàn thiện khung pháp lý hiện hành kiểm soát ô nhiễm nướcvà  xây dựng Luật KSONN. Một số kết quả bước đầu đạt được sau một năm hoạt động:

  • Tạo được dư luận chú ý mạnh mẽ về vấn đề KSONN trên các phương tiện thông tin đại chúng

  • Nhận được sự đồng hành của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Tổng cục Môi trường trong quá trình xây dựng và đề xuất luật mới về KSONN.

  • Kiến nghị về vai trò giám sát của cộng đồng và trách nhiệm của các bộ ngành trong quản lý ô nhiễm nước  đã được Cục Quản lý chất thải và cải thiện môi trường tiếp thu và chỉnh sửa trong quá trình soạn thảo Nghị định Quản lý  hơn.

  • Cùng với cục Kiểm soát Ô nhiễm – Tổng cục Môi trường xây dựng Nghị định mới về Kiểm soát Ô nhiễm nước trong năm 2015.

Tại Hội thảo, các thành viên Liên minh cũng đã cùng nhau thảo luận và thống nhất kế hoạch hoạt động của Liên minh năm 2015. Theo đó, các hoạt động trong năm 2015 sẽ tập trung vào hai mảng lớn là:

  • Tăng cường minh bạch thông tin quan trắc với sự tham gia và giám sát của cộng đồng

  • Xây dựng hồ sơ đề xuất Luật Kiểm soát Ô nhiễm nước

Kết thúc hội thảo, đoàn đại biểu đã có chuyến đi khảo sát tìm hiểu hệ sinh thái rừng Cúc Phương, hệ sinh thái nước Tràng An, đã để lại nhiều cảm xúc cho tất cả các thành viên, xúc động trước sự hùng vĩ, phong phú, đa dạng của thiên nhiên Việt Nam, nhưng bên canh đó là nhwgx trăn trở khi rất nhiều rừng, nguồn nước của Việt Nam đang bị đe dọa và đứng trước sự duy thoái nghiêm trọng
 

Một vài hình ảnh của buổi hội thảo


Toàn cảnh hội thảo


Các thành viên sôi nổi thảo luận về kế hoạch hoạt động của Liên minh năm 2015

 

 
Kết thúc buổi hội thảo bằng chuyến thăm quan hệ sinh thái rừng Cúc Phương và Tràng An

 

Thùy Trang - LMNS


 

Các bài liên quan

Liên minh Vận động Chính sách Ngăn ngừa và Kiểm soát Ô nhiễm nước
Phòng 501 – 502, Nhà E1, Khu ngoại giao đoàn Trung Tự Số 6, Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội

Điện Thoại:043-9728 063/064
Website: http://ccw.vn
Copyright © 2013 Liên minh vận động chính sách và kiểm soát ô nhiễm nước - All right reserved