Hội thảo "Góp ý xây dựng Nghị định về quản lý chất thải và phế liệu - phần quản lý nước thải"

Tại buổi hội thảo, lãnh đạo Liên minh Nước bà Nguyễn Ngọc Lý đã có một bài tham luận trình bày. Bài tham luận này tập trung vào chia sẻ những kinh nghiệm quốc tế về quản lý nước thải và kiểm soát ô nhiễm nước, đồng thời đưa ra những góp ý cho nội dung phần quản lý nước thải của Dự thảo Nghị định.

Theo Liên minh Nước sạch, trách nhiệm của Mặt trận tổ quốc Việt Nam (MTTQ), các tổ chức xã hội nghề nghiệp và các cộng đồng dân cư trong bảo vệ môi trường đã được qui định trong chương XV Luật BVMT 2014. Để các cộng đồng thực sự thực hiện các quyền và trách nhiệm của mình trong việc giám sát các hoạt động ảnh hưởng môi trường đề nghị “điều 44 - huy động sự tham gia cộng đồng” trong dự thảo sửa thành “Quyền và nghĩa vụ cộng đồng” và bổ xung một số nôi dung sau:

-         Thành lập các tổ giám sát nhân dân về môi trường trong cơ cấu mặt trận tổ quốc tại địa phương
-         Quyền giám sát: Giám sát xả thải và giám sát thực thi pháp luật của các cơ quan bảo vệ môi trường
-         Báo cáo kết quả cho GĐ Sở NNPTNT và sở TNMT.
-         Thông tin công khai giám sát (doanh nghiệp xả thải, các điểm xả thải gây ô nhiễm, công bố các doanh nghiệp vi phạm qui định xả thải…)

Trong Nghị định 201/2013-NDDCP hướng dẫn thi hành Luật TNN về việc Bộ TNMT, UBND tỉnh cùng cấp phép xả thải quy định Sở NNPTNT cấp phép xả thải ra  kênh, mương và sở TNMT cấp phép xả thải ra sông àKhó khăn trong việc thanh tra các cơ sở xả thải do Sở NNPT NT cấp phép. Liên minh Nước sạch kiến nghị, điều 47 – trách nhiệm của UBND cấp tỉnh trong quản lý nước thải của dự thảo bổ sung những nội dung sau:

-      Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chịu trách nhiệm công bố các điểm xả thải ra các kênh mương.
-      Sở Tài nguyên Môi trường chịu trách nhiệm công bố các điểm xả thải ra sông
-      Sở Tài nguyên Môi trường chịu trách nhiệm công bố các điểm xả thải gây ô nhiễm hàng năm.

Sau những thảo luận và góp ý của các đại biểu đến tham dự, phía Cục thống nhất sẽ làm rõ hơn nội dung quy định về cộng đồng giám sát, việc đấu nối nước thải của các cơ sở sản xuất, kinh doanh vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề; quy định về việc lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải liên tục, tự động; việc tái sử dụng nước thải; công khai minh bạch thông tin về xả thải; nguồn lực trong xử lý nước thải và những quy định cụ thể đối với các loại hình nước thải đặc thù như nước thải ngành giao thông trong bản dự thảo chỉnh sửa.


Một số hình ảnh của hội thảo


Đại diện tổ soạn thảo bà Lệ Anh trình bày cấu trúc dự thảo nghị định


Đại diện Liên minh Nước sạch bà Nguyễn Ngọc Lý trình bày những góp ý của Liên minh cho dự thảo
 

Thùy Trang - LMNS

Các bài liên quan

Liên minh Vận động Chính sách Ngăn ngừa và Kiểm soát Ô nhiễm nước
Phòng 501 – 502, Nhà E1, Khu ngoại giao đoàn Trung Tự Số 6, Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội

Điện Thoại:043-9728 063/064
Website: http://ccw.vn
Copyright © 2013 Liên minh vận động chính sách và kiểm soát ô nhiễm nước - All right reserved