Hội thảo "Quốc hội với việc định hình cơ chế mới về quản trị nước"

Phát biểu khai mạc, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, đây là cơ hội để các chuyên gia Việt Nam và quốc tế, các nhà hoạch định chính sách đánh giá về thực trạng khung thể chế, chính sách về quản trị nước, thực trạng công tác quản trị nước ở Việt Nam… để từ đó có sự nhìn nhận tổng quát hơn và chia sẻ kinh nghiệm về vấn đề này. theo thỏa thuận giữa Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) và Quốc hội Việt Nam, Đại hội đồng IPU-132 sẽ được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội từ 28/3- 1/4/2015. Trên cơ sở đề xuất của Việt Nam cùng với Butan, một chủ đề quan trọng, liên quan đến vấn đề phát triển bền vững được đưa ra tại phiên họp của Đại hội đồng để nghị viện các quốc gia cùng thảo luận là Định hình cơ chế mới về quản trị nguồn nước: Thúc đẩy hành động của Nghị viện về vấn đề nước.Ông Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu khai mạc Hội thảo

Dự kiến Đại hội đồng IPU – 132 sẽ tiến tới thông qua Nghị quyết về chủ đề này. Nghị quyết này sẽ là cơ sở pháp lý quốc tế quan trọng thúc đẩy sự hợp tác hành động của Nghị viện các nước trong việc cùng nhau bảo đảm thực hiện Quyền con người về nước và vệ sinh đã được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua năm 2010. Việt Nam là quốc gia chủ nhà của Đại hội đồng IPU-132, đồng thời là quốc gia đề xuất chủ đề có nội dung đổi mới, đặc biệt là về khuôn khổ thể chế quản trị nước nhằm góp phần làm thay đổi mạnh mẽ về nhận thức, thái độ và hành động trong khai thác, sử dụng và bảo vệ nguồn nước.

Tại Hội thảo các đại biểu đã tập trung thảo luận về vai trò của Quốc hội trong việc xây dựng, hoàn thiện khung thể chế, chính sách, pháp luật về quản trị nước, cơ chế giám sát đầu tư phát triển, khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Các tham luận đã làm rõ các nội dung về thực trạng hệ thống chính sách, pháp luật và tình hình triển khai chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên nước; những nội dung trọng tâm trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý tài nguyên nước trong thời gian tới; kiến nghị nhằm tăng cường vai trò của Quốc hội trong việc hoàn thiện mô hình thể chế, hệ thống chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên nước. Các đại biểu cũng đã trao đổi, tham khảo kinh nghiệm tổ chức cơ quan quản trị nước của một số quốc gia, so sánh, phân tích, đánh giá thực tế ở Việt Nam và khả năng tiếp thu kinh nghiệm của các nước về tổ chức cơ quan này…

Phát biểu tại hội thảo, bà Nguyễn Ngọc Lý - Lãnh đạo Liên minh Nước sạch đưa ra ý kiến, để có thể quản trị nước thật tốt, trước tiên cần phải kiểm soát được tình hình ô nhiễm nguồn nước. Chỉ có kiểm soát ô nhiễm nước tốt thì quản trị nước mới tốt. Bà đưa ra kiến nghị, Việt Nam cần phải có một chính sách chuyên biệt về kiểm soát ô nhiễm nước và chính này phải quy định đưa kiểm soát ô nhiễm nước về cho một bộ duy nhất để quản lý.

 

Hội thảo nhằm cung cấp thông tin cho Đoàn đại biểu Quốc hội trong quá trình thảo luận và thúc đẩy thông qua Nghị quyết về quản lý, khai thác và bảo vệ nguồn nước tại Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132, sẽ tổ chức tại Việt Nam vào tháng 3-2015.Toàn cảnh hội thảo

 

Thùy Trang - Liên minh Nước sạch

Các bài liên quan

Liên minh Vận động Chính sách Ngăn ngừa và Kiểm soát Ô nhiễm nước
Phòng 501 – 502, Nhà E1, Khu ngoại giao đoàn Trung Tự Số 6, Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội

Điện Thoại:043-9728 063/064
Website: http://ccw.vn
Copyright © 2013 Liên minh vận động chính sách và kiểm soát ô nhiễm nước - All right reserved