Liên minh Nước sạch họp xây dựng kế hoạch hoạt động 2015

Tham gia cuộc họp là các thành viên nòng cốt của Liên minh. Nội dung cuộc họp gồm những nội dung sau:
- Tổng kết và nhìn lại các kết quả và hạn chế của Liên minh sau một năm hoạt động
- Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức từ đó đưa ra những đề xuất hoạt động cho năm 2015.

Tất cả các ý kiến của các thành viên tại buổi họp đều đánh giá cao những kết quả mà Liên minh đã đạt được trong khoảng thời gian qua, nhất là trong điều kiện nguồn lực hạn chế, đều nhất trí cho rằng năm qua là năm Liên minh gây dựng tiếng nói và tạo dựng mối quan hệ với các cơ quan lập pháp, hành pháp, truyền thông và cộng đồng, tạo tiền đề cho những năm hoạt động tiếp theo. 
Những điểm hạn chế cũng được các thành viên phân tích và đưa ra tại cuộc họp đó là: mục tiêu ban đầu quá kỳ vọng và các hoạt động còn chưa có điểm nhấn nên không xác định được cụ thể những đóng góp chính sách của Liên minh. Những điểm này sẽ được khắc phục trong những giai đoạn hoạt động tiếp theo của Liên minh

Năm 2015 là năm Liên minh sẽ có nhiều hoạt động tập trung vào hai mục tiêu lớn: Mục tiêu 1 - Xây dựng Luật Kiểm soát ô nhiễm nước; Mục tiêu 2 - Giám sát cộng đồng, minh bạch thông tin. 

Các ý kiến thảo luận và khung kế hoạch sẽ được cơ quan điều phối tổng kết và gửi tới tất cả các thành viên

Thùy Trang - LMNS

Các bài liên quan

Liên minh Vận động Chính sách Ngăn ngừa và Kiểm soát Ô nhiễm nước
Phòng 501 – 502, Nhà E1, Khu ngoại giao đoàn Trung Tự Số 6, Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội

Điện Thoại:043-9728 063/064
Website: http://ccw.vn
Copyright © 2013 Liên minh vận động chính sách và kiểm soát ô nhiễm nước - All right reserved