Liên minh nước sạch tham gia vào chương trình tập huấn truyền thông của Oxfam

Trong thời gian 3 ngày từ ngày 14 – 16/11/2013, đại diện thành viên Liên minh Nước sạch đã tham dự hội thảo truyển thông do Oxfam tổ chức. Đây là một chương trình tập huấn rất quan trong cung cấp các kiến thức về cách sử dụng truyền thông và huy động báo chí trong vận động chính sách cho các liên minh.


Ảnh 1: Các thành viên LMNS tập trung lắng nghe sự chia sẻ về truyền thông và huy động báo  chí của các thành viên đến từ liên minh khác
Ảnh 1: Các thành viên LMNS tập trung lắng nghe sự chia sẻ về truyền thông và huy động báo
chí của các thành viên đến từ liên minh khácẢnh 2: Đại diện LMNS – bà Nguyên Trâm Anh chia sẻ kinh nghiệm huy động báo chí của CECRẢnh 3: Đại diện LMNS – Bà Lê Thanh Binh trình bày về thông điệp truyền thông

Các bài liên quan

Liên minh Vận động Chính sách Ngăn ngừa và Kiểm soát Ô nhiễm nước
Phòng 501 – 502, Nhà E1, Khu ngoại giao đoàn Trung Tự Số 6, Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội

Điện Thoại:043-9728 063/064
Website: http://ccw.vn
Copyright © 2013 Liên minh vận động chính sách và kiểm soát ô nhiễm nước - All right reserved