Liên minh vận động chính sách kiểm soát ngăn ngừa ô nhiễm nước được thành lập

Ngày 24/06/2013, dưới sự có mặt của các đại diện đến từ các tổ chức tham gia, Liên minh vận động chính sách kiểm soát ngăn ngừa ô nhiễm nước (gọi tắt là Liên minh nước sạch - LMNS) được thành lập. Với mục tiêu và sứ mệnh là thúc đẩy kiểm soát và ngăn chặn hiệu quả các hoạt động gây ô nhiễm hệ thống nước mặt của Việt Nam thông qua vận động và cải thiện khung thể chế hiện nay về vấn đề này và thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng thông qua tiếp cận hệ sinh thái từng bước góp phần khôi phục chất lượng nước mặt tiến tới có một hệ thống nước sạch đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân Việt Nam.

Các bài liên quan

Liên minh Vận động Chính sách Ngăn ngừa và Kiểm soát Ô nhiễm nước
Phòng 501 – 502, Nhà E1, Khu ngoại giao đoàn Trung Tự Số 6, Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội

Điện Thoại:043-9728 063/064
Website: http://ccw.vn
Copyright © 2013 Liên minh vận động chính sách và kiểm soát ô nhiễm nước - All right reserved