Ngày Nước Thế giới 2016: "Nước và Việc làm"

Sự kiện hưởng ứng Ngày Nước Thế giới 2016 nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi về bảo vệ môi trường nói chung và bảo vệ nguồn nước nói riêng trong cộng đồng. Tham gia hưởng ứng sự kiện còn có các cán bộ của Ngân hàng Standard Chartered và đông đảo cộng đồng phường Ngọc Khánh.

Chia sẻ về ngày Nước Thế giới ông Trương Mạnh Tiến – Chủ tịch Câu lạc bộ Hồ Hà Nội nói rằng: “Trong Lễ ra mắt Câu lạc bộ hồ Hà Nội, để nhấn mạnh sự trân quý đối với Nước - báu vật của sự sống, Câu lạc bộ đã đưa ra thông điệp "Chung tay giữ sạch nguồn nước nơi sự sống bắt đầu". Những năm qua, các thành viên của Câu lạc bộ đã thể hiện quyết tâm từng bước lan tỏa Thông điệp này bằng những việc làm thiết thực để góp phần gìn giữ, cải thiện thực trạng ở một số hồ của Hà Nội sao cho sạch hơn, đẹp hơn trong bối cảnh của biến đổi khí hậu. Chương trình hành động hàng năm của Câu lạc bộ đã được các thành viên hưởng ứng và hoàn thành có hiệu quả. Câu lạc bộ hồ Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiên các chương trình hành động, truyền cảm hứng để mỗi công dân Thủ đô cùng công dân cả nước quý trọng gìn giữ, chắt chu, sẻ chia từng giọt nước - như giọt máu nuôi sống cơ thể mình”.

Ngày Nước Thế giới (22.3) là ngày quốc tế tôn vinh tài nguyên nước, đặc biệt là tài nguyên nước ngọt. Ngày Nước Thế giới đầu tiên được khởi xướng tại Hội nghị Liên hiệp quốc về Môi trường và Phát triển (UNCED) năm 1992 tại Rio, Brazil. Đại hội đồng Liên hiệp quốc đã lấy 22.3.1993 là ngày Nước Thế giới đầu tiên. Và từ đó, ngày Nước Thế giới được kỷ niệm hàng năm trên toàn cầu.

Các bài liên quan

Liên minh Vận động Chính sách Ngăn ngừa và Kiểm soát Ô nhiễm nước
Phòng 501 – 502, Nhà E1, Khu ngoại giao đoàn Trung Tự Số 6, Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội

Điện Thoại:043-9728 063/064
Website: http://ccw.vn
Copyright © 2013 Liên minh vận động chính sách và kiểm soát ô nhiễm nước - All right reserved