Rà soát và hoàn thiện các quy định về nước thải

Theo đó, Tổ Biên tập đã tích cực làm việc để nhanh chóng hoàn thiện dự thảo Chương V về quản lý nước thải của Nghị định phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước về nước thải gồm: Các quy định chung về quản lý nước thải; Phân luồng nước thải trước khi xử lý; Quản lý nước thải nguy hại; Thu gom xử lý nước thải; Quản lý các điểm xả thải; Hệ thống xử lý nước thải tập trung; Đầu tư phát triển hệ thống nước thải tập trung; Quan trắc nước thải; Phổ biến thông tin và huy động tham gia cộng đồng trong giám sát xả nước thải.

Góp ý tại cuộc họp, các chuyên gia đề nghị Tổ biên tập rà soát chỉnh sửa dự thảo việc quản lý nước thải căn cứ vào các quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2014; tham khảo và đối chiếu với Nghị định số 80/2014/NĐ-CP của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải  để tránh trùng lặp trong việc quản lý nước thải đô thị.

 
Các chuyên gia cho rằng nước thải nên được quy định rõ thành hai loại nước thải gồm: nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất, không nên phân chia theo các ngành nghề vì rất khó bao quát hết được các ngành nghề trong cả nước. Hệ thống nước thải phải được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi xả thải ra môi trường. Đồng thời, phải được quản lý thông qua các hoạt động giảm thiểu, thu gom và xử lý.
 
Các chuyên gia cũng đề xuất nên tăng cường khuyến khích việc thu gom và tái sử dụng nước thải theo quy định của pháp luật. Các công tác thu gom, xử lý nước thải, theo dự thảo, các điểm phát sinh nước thải đều phải được đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải. Nước thải khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, làng nghề phải được thu gom, xử lý trước khi đổ ra điểm đấu nối vào hệ thống thoát nước thải. Nước thải phát sinh tại cơ sở không có hệ thống xử lý nước thải, hoặc không xử lý được tại chỗ phải được thu gom và chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định của pháp luật. Nước thải sinh hoạt từ các hộ gia đình, khu dân cư tập trung … cần phải được thu gom vào bể tự hoại trước khi đổ ra điểm đấu nối vào hệ thống thoát nước thải. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng cho rằng cần nghiên cứu thêm trong việc đề xuất, khuyến cáo về các công nghệ xử lý nước thải phù hợp với Việt Nam, đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.
 
Tại cuộc họp, các thành viên Tổ biên tập và các chuyên gia tiếp tục làm rõ và hoàn thiện các định nghĩa về nước thải, nguồn thải, trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương, các ưu đãi trong việc xử lý nước thải theo hướng ngắn gọn, súc tích, đảm bảo tính logic, hiệu quả, lược bỏ các phần trùng lặp, tránh chồng chéo với các văn bản QPPL khác, là cơ sở để các Bộ ngành căn cứ xây dựng thông tư hướng dẫn thực hiện quản lý nước thải theo lĩnh vực, ngành nghề.

Dự thảo Nghị định quy định về quản lý chất thải và phế liệu là một trong 04 Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật bảo vệ môi trường đã được Quốc hội Khóa XIII thông qua tại phiên họp ngày 23/6/2014 của Kỳ họp thứ 7. Đây là công cụ pháp lý quan trọng nhằm giữ gìn, bảo vệ môi trường phục vụ cho phát triển bền vững, bảo đảm quyền được sống trong môi trường trong lành của toàn thể nhân dân theo tinh thần Hiến pháp năm 2013. Luật bảo vệ môi trường năm 2014 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2015.
 
Nghị định quy định về quản lý chất thải và phế liệu được xây dựng nhằm cụ thể hóa các chế định đưa ra tại Luật bảo vệ môi trường theo hướng quy định rõ ràng, đảm bảo tính khả thi và được ban hành kịp thời điểm có hiệu lực của Luật bảo vệ môi trường.
 
Thùy Trang tổng hợp
Nguồn: Theo http://vea.gov.vn

Các bài liên quan

Liên minh Vận động Chính sách Ngăn ngừa và Kiểm soát Ô nhiễm nước
Phòng 501 – 502, Nhà E1, Khu ngoại giao đoàn Trung Tự Số 6, Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội

Điện Thoại:043-9728 063/064
Website: http://ccw.vn
Copyright © 2013 Liên minh vận động chính sách và kiểm soát ô nhiễm nước - All right reserved