Seminnar chia sẻ kết quả tham gia Liên minh Nước sạch của Trường Đại học Tây Bắc

 Tại buổi seminar, các thành viên tham gia Liên minh nước sạch đã lần lượt trình bày các kết quả tham gia hoạt động của Liên minh từ tháng 10/2013 đến tháng 11/2014. Nhóm giảng viên tham gia được hình thành từ 3 Khoa với các chuyên môn: Quản lý nguồn nước, Bảo vệ thực vật, Hóa học và Địa lý tự nhiên. Trong thời gian tham gia Liên minh Nước sạch các giảng viên đã được tham gia nhiều buổi tập huấn, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao năng lực như: học tập kinh nghiệm bảo vệ môi trường từ chuyên gia Mỹ, kỹ năng tham vấn cộng đồng, phương pháp nghiên cứu trong vận động chính sách, nghiệp vụ kiểm toán…Đặc biệt, nhóm đã thực hiện dự án nghiên cứu xác định các mối đe dọa đến nguồn nước cung cấp cho Thành phố Sơn La. Tại buổi seminar, nhóm đã chia sẻ một số kết quả nghiên cứu như: xác định được phạm vi cung cấp nước cho Xí nghiệp cung cấp nước sạch số 1 tại Tp. Sơn La, xác định được các bất cập trong việc sử dụng hóa chất nông nghiệp và sơ chế cà phê tại các vùng đầu nguồn và đánh giá được chất lượng nguồn nước thông qua các chỉ tiêu phân tích nước. Các kết quả cụ thể được trình bày trong các báo cáo sau:

1. Chia sẻ kết quả tham gia hoạt động Liên minh đến tháng 10/2014 và định hướng sự tham gia của Trường Đại học Tây Bắc trong năm 2015 – Ths. Nguyễn Tiến Chính trình bày.
2. Chia sẻ kinh nghiệm tham vấn cộng động tại Quảng Bình – Ths. Nguyễn Đình Thoại trình bày.
3. Chia sẻ kinh nghiệm học tập Bảo vệ Môi trường của chuyên gia Mỹ - Ths. Nguyễn Thị Hồng Nhung trình bày
4. Ngăn ngừa và kiểm soát ô nhiễm nước trên cơ sở tiếp cận lưu vực – Ths. Nguyễn Tiến Chính trình bày
5. Các bất cập trong việc sử dụng hóa chất nông nghiệp tại khu vực nghiên cứu – Ths. Bùi Thị Sửu trình bày
6. Các bất cập trong việc sơ chế vỏ cà phê tại khu vực nghiên cứu – Ths. Nguyễn Thị  Hồng Nhung trình bày.
7. Đánh giá chất lượng môi trường nước tại khu vực nghiên cứu qua các  chỉ tiêu phân tích – Ths. Lê Sỹ Bình trình bày.


Tại phần thảo luận, TS. Đoàn Đức Lân đánh giá cao kết quả mà nhóm đã đạt được trên cơ sở phối hợp tốt giữa các giảng viên ở nhiều chuyên môn khác nhau và mong muốn nhóm tiếp tục công việc khảo sát, điều tra và xây dựng mô hình cộng đồng giám sát trong năm 2015, cần thiết phải huy động nghiều nguồn lực để đảm bảo tính bền vững, xem xét đề xuất các nghiên cứu tiếp theo để tiếp tục thực hiện nối tiếp hoạt động đã triển khai. Nghiên cứu cần gắn kết được với công việc giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học thạc sỹ và nghiên cứu sinh, tích cực viết các bài báo khoa học đăng trên các tạp chí có chất lượng.

Theo Nguyễn Tiến Chính - Đai học Tây Bắc
 

Các bài liên quan

Liên minh Vận động Chính sách Ngăn ngừa và Kiểm soát Ô nhiễm nước
Phòng 501 – 502, Nhà E1, Khu ngoại giao đoàn Trung Tự Số 6, Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội

Điện Thoại:043-9728 063/064
Website: http://ccw.vn
Copyright © 2013 Liên minh vận động chính sách và kiểm soát ô nhiễm nước - All right reserved