Tọa đàm "Vai trò của Cộng đồng và Giới trong Bảo vệ Môi trường"

Tọa đàm là cơ hội để CECR, LMNS xây dựng và gắn kết mạng lưới các cộng đồng tham gia vào các hoạt động của CECR và LMNS. Cũng là dịp cuối năm để các đối tác trong mạng lưới cộng đồng của CECR có dịp làm quen, chia sẻ các kinh nghiệm trong bảo vệ môi trường tại địa phương. Đồng thời cũng là cơ hội để CECR tìm hiểu và thúc đấy vấn đề giới trong BVMT tại địa phương.

Tọa đàm cũng được nghe bài chia sẻ của ông Nghiêm Xuân Bạch - Nguyên Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ Môi trường Văn phòng Quốc hội về những cơ sở pháp lý về vai trò của  cộng đòng trong bảo vể môi trường, theo đó vai trò của cộng đồng trong tham gia bảo vệ môi trường đã được quy định trong hiến pháp năm 2013 và Luật BVMT 2014.Ông Nghiêm Xuân Bạch có bài chia sẻ về những cơ sở pháp lý về vai trò của cộng đồng trong BVMT


Tại tọa đàm, đại diện các địa phương đã có những chia sẻ về nhưng thực hành tốt trong bảo vệ môi trường và những vấn đề môi trường mà địa phương họ đang phải đối mặt. Đa phần các vấn đề mà các địa phương đang phải đối mặt đều liên quan tới ô nhiễm nước.
- Đối với Ninh Bình là vấn đề rác thải từ những xã đầu nguồn, theo dòng nước trôi về hồ Mang Cá gây ô nhiễm hồ.Đại diện Ninh Bình bà Nguyễn Thị Tươi chia sẻ tại Tọa đàm

- Bắc Ninh là do sự xả thải của làng nghề bún Khắc Niệm và nhà máy chăn nuôi và chế biến thực phẩm Dabaco làm ô nhiễm con kênh 4 xã gây ảnh hưởng tới đời sống và kinh tế đặc biệt là sản xuất nông nghiệp.Ông Nguyễn Đăng Lộc đến từ Bắc Ninh chia sẻ những vấn đề môi trường mà địa phương ông đang phải đối mặt

- Bình Dương là vấn đề ô nhiễm con suối thần Bưng Cù, mặc dù người dẫn đã kiến nghị nhiều lần nhưng UBND vẫn chưa giải quyết do vấn đề tài chính.


Ông Nguyễn Văn Hoàng đại diện đến từ Bình Dương chia sẻ những bức xúc về ô nhiếm suối Bưng Cù

- Sơn La: Là việc doanh nghiệp sản xuất cafe làm ô nhiễm nước đầu nguồn, có nguy cơ ảnh hưởng tới nguồn nước sạch của thành phố do đây là nguồn nước mà nhà máy nước sạch thành phố Sơn La sử dụng để xử lý cung cấp nước cho người dân thành phố.


Đại diện Sơn La, Ông Lò Văn Hơm chia sẻ những vấn đề môi trường tại địa phương

- Đối với các địa phương tại Hà Nội là vấn đề lấn chiếm ao hồ, ý thức bảo vệ hồ của người dân ngoài ra là vấn đề rác thải sinh hoạt.


Đại diện cộng đồng Hà Nội chia sẻ những vấn đề môi trường tại địa phương mình


Sau buổi tọa đàm thì mỗi địa phương đều đưa ra một bản kế hoạch cụ thể nhằm giải quyết những vấn đề môi trường, bản kế hoạch này sẽ được CECR, LMNS hỗ trợ thực hiện trong năm 2015.

Thùy Trang - LMNS

Các bài liên quan

Liên minh Vận động Chính sách Ngăn ngừa và Kiểm soát Ô nhiễm nước
Phòng 501 – 502, Nhà E1, Khu ngoại giao đoàn Trung Tự Số 6, Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội

Điện Thoại:043-9728 063/064
Website: http://ccw.vn
Copyright © 2013 Liên minh vận động chính sách và kiểm soát ô nhiễm nước - All right reserved