Tọa đàm "Vai trò của Truyền thông trong Kiểm soát Ô nhiễm nước"

Hoạt động trọng tâm của Liên minh Nước sạch trong năm 2015 là xây dựng bộ hồ sơ Luật Kiểm soát Ô nhiễm nước trình Quốc hội trong kỳ họp Quốc hội tháng 5/2015 với mục đích để đưa Luật Kiểm soát Ô nhiễm nước vào chương trình làm luật mới trong nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Quốc Hội. Tọa đàm là cơ hội để Liên minh Nước sạch thông báo hoạt động này tới các nhà báo, phóng viên đã đồng hành với các hoạt động của Liên minh trong suốt năm 2014, để cùng với Liên minh Nước sạch xây dựng một kế hoạch truyền thông hỗ trợ cho hoạt động trên đạt hiệu quả. 
Đồng thời cũng là cơ hội để Liên minh và các nhà báo, phóng viên chia sẻ các kinh nghiệm trong truyền thông kiểm soát ô nhiễm nước và xa hơn là có thể thiết lập một diễn đàn chuyên biệt danh riêng cho các nhà báo, phóng viên thảo luận về các vấn đề liên quan tới kiểm soát ô nhiễm nước (KSONN), nhằm nâng cao vai trò của truyền thông trong giám sát, phát hiện ô nhiễm nước, trong việc thúc đấy người dân, các tổ chức xã hội và cộng đồng tham gia KSONN, nêu các gương doanh nghiệp tốt trong KSONN.


Một vài hình ảnh của Tọa đàm


Ông Nguyễn Quang Tú - đại diện nhà tài trợ Oxfam và bà Nguyễn Ngọc Lý - lãnh đạo Liên minh Nước sạch phát biểu khai mạc Tọa đàm


Ông Nghiêm Xuân Bạch - nguyên Vụ phó Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội có bài trình bày vai trò của cộng đồng trong BVMT những khía cạnh pháp lý giúp các phóng viên hiểu rõ hơn các cơ sở pháp lý khi đưa các thông tin về mảng này

Anh Đinh Tiến Dũng có bài báo cáo về những kết quả truyền thông của Liên minh năm 2014 và kế hoạch năm 2015

Các bài liên quan

Liên minh Vận động Chính sách Ngăn ngừa và Kiểm soát Ô nhiễm nước
Phòng 501 – 502, Nhà E1, Khu ngoại giao đoàn Trung Tự Số 6, Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội

Điện Thoại:043-9728 063/064
Website: http://ccw.vn
Copyright © 2013 Liên minh vận động chính sách và kiểm soát ô nhiễm nước - All right reserved